bloemen_gedekte_tafels.png

Disclaimer

Alle rechten op informatie zoals tekst en foto’s, die u op deze webpagina van Van de Plas Horeca Groep BV aantreft berusten bij Van de Plas Horeca Groep BV.Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Van de Plas Horeca Groep BV.

Opgemaakt op 22-2-2014